Skip navigation

Monthly Archives: December 2014

Zapełniony główny system plików to chleb powszedni administratora. Poniżej kilka poleceń przydatnych w takiej sytuacji..

Ile właściwie zajmuje system?

Aby szybko ocenić ile miejsca można zwolnić trzeba wiedzieć ile zajmuje system. W tym celu można podsumować rozmiar wszystkich pakietów. Na systemach opartych o RPM można to zrobić tak:

rpm -qa --queryformat "%{SIZE}\n" | perl -e 'my $sum=0; while(<>) { $sum+=$_ }; printf "%.2f\n",$sum/(1024**3)'

Skasowałem plik ale miejsca dalej nie ma…

W Linuksie miejsce jest zwalniane dopiero gdy zamknięta zostaje ostatnia referencja do usuwanego pliku. Tą referencją jest również deskryptor otwarty w działającym programie. Aby odszukać pliki skasowane ale wciąż używane można przeszukać katalog /proc lub użyć polecenia lsof (w obu przypadkach trzeba to robić jako root):

lsof | grep deleted

Jest miejsce, a nie można go wykorzystać

W systemie ext2/ext3/ext4 istnieje możliwość zarezerwowania miejsca dla użytkownika root. W efekcie zwykły użytkownik nie może zapisać nowego pliku czy dopisać czegoś do już istniejącego, mimo iż na dysku jest jeszcze miejsce. Jeśli jest to problemem, można zmniejszyć ilość zarezerwowanej przestrzeni poleceniem tune2fs:

tune2fs -m 0 /dev/sda2

(w powyższym przykładzie główny system plików znajduje się na partycji /dev/sda2)