Skip navigation

Przeglądanie różnic między plikami bywa uciążliwe. Zwłaszcza gdy są to np. rozbudowane pliki xml, posiadające różnice w formatowaniu (np. różne znaki stosowane przy wcięciach, spacje przed znakiem ‘>’ itp.). Narzędzia typu diff lub nawet vimdiff nie zawsze bywały wystarczająco pomocne. W moim przypadku nawet program XMLSpy (skądinąd bardzo dobry edytor XML) nie prezentował różnic między takimi plikami wystarczająco czytelnie. Problem rozwiązał się gdy natknąłem się na program Meld (http://meldmerge.org/). Prosty, funkcjonalny, przejrzysty; posiadający ciekawą funkcję definiowania filtrów w postaci wyrażeń regularnych eliminujących całą linię (bądź tylko jej fragment) z procesu wyszukiwania różnic. dzięki niej można szybko wyspecyfikować te elementy pliku, które nie są dla nas istotne. Dla mnie bomba! :D