Skip navigation

XML że względu na swoją budowę wymaga specyficznych narzędzi do obróbki. W linuksie mamy ich na szczęście kilka, a przy odrobinie wysiłku możemy napisać własne wykorzystując różne dostępne biblioteki czy moduły.

Pierwszym narzędziem na mojej liście jest xmllint. Spośród wielu opcji najczęściej wykorzystuję formatowanie XML’a:

bash$> cat test.xml | xmllint -format -

… oraz walidację względem pliku DTD bądź schematu:

bash$> xmllint --valid test.xml

Powyższe wywołanie sprawdzi poprawność pliku XML względem schematu/pliku DTD wskazanego wewnątrz pliku. Jeśli chcmy jawnie podać lokalizację schetu/DTD możemy wykorzystać opcje –dtdvalid URL lub –schema shcema-file.xsd. Oczywiście xmllint posiada wiele innych przydatnych opcji więc warto zerknąć do manuala.